Parannus

Jeesus kehottaa Markuksen evankeliumissa: ”Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.”

Jeesus tuli julistamaan ja tuomaan Jumalan valtakunnan maan päälle, ja tämä oli Hänen sanomansa meille ihmisille. Jumalan valtakunta ja sen voima on läsnä Jeesus-kuninkaan persoonassa ja toiminnassa. Jeesus kehottaa myös tekemään parannuksen. Mitä tämä tarkoittaa?

Ensin meidän tulee selvittää miksi ja mistä tulee tehdä parannus.

Vanhassa Testamentissa sana synti kuvaa sitä, kuinka ihminen vastustaa Jumalan antamia standardeja. Ihminen hairahtuu, lankeaa pois normeista, jotka Jumala on asettanut. Ihminen kapinoi niitä vastaan. Tämän toiminnan seurauksena on syyllisyys. Nyt Jumala kuitenkin kutsuu ihmistä tunnustamaan syntinsä ja etsimään Hänen anteeksiantoaan. Uudessa Testamentissa synti on edelleen harhautuminen tai eksyminen pois Jumalan säätämistä normeista.

Mutta synti on enemmän kuin tätä. Se on syvälle juurtunut langenneen ihmisen luontoon ja sitoo ihmisen vihollisen voimien orjuuteen ja madaltaa rakkauden Jumalan sanaan. Koska synnin kautta tapahtui ihmisluonnon rappeutuminen, kukaan ei ole kykenevä täyttämään Jumalan normeja eikä kukaan ilman lunastusta voi miellyttää Jumalaa.

Jeesuksen saapuminen maailmaan sovittamaan synti täytyy ymmärtää monella tasolla. Ensiksi Jeesus antaa synnit anteeksi, ja Hänen kuolemansa ristillä oli uhri joka tarvittiin, että oikeus toteutuisi ja synti saisi rangaistuksensa. Toiseksi Jeesus on myös elämän lähde, joka uudistaa ja pesee puhtaaksi näistä sen, joka sitä Häneltä anoo. Kolmanneksi Jeesuksen kautta meillä on mahdollisuus elää uutta elämää, ei synnin kautta.

Mitä parannus on? Se on radikaali muutos ihmisen elämässä. Parannus-sana löytyy 33 kertaa Matteuksen evankeliumista. Se on päätös tehdä selkeä muutos ihmisen elämässä. Jeesus kutsuu sinua kääntymään itsensä puoleen ja tekemään liiton itsensä kanssa.

Auton navigaattori saattaa jossain vaiheessa ilmoittaa: ”Tee laillinen U-käännös!” Olet menossa väärää tietä ja navigaattori yrittää ohjata sinua oikealle tielle. Jos koet, että tiesi on menossa väärään suuntaan, tee tuo U-käännös elämässäsi. Käännä selkäsi itsekkäälle, omahyväiselle, ongelmia aiheuttavalle elämällesi ja kiinnitä katseesi Jeesukseen. Jeesus sanoo: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.”

Esa Vihavainen