Viimeisimmät tekstit

 
Eemil Karttunen: Seurakunta paikkakunnan parhaaksi
Tapio Valkama: Kylväjävertauksesta
Paavo Liimatainen: Lapsuuden muistoja
Rauno Mikkonen: Kristittyjen määrä kasvaa
Anneli Saarinen: Mikä on totuus?
Esa Vihavainen: Gospelia motskareilla
Tapio Valkama: Tarkkanäköisyys
Anna-Liisa Mikkonen: Joulun odotuksen aikaan
Heikki Komppa: Kilparata
Paavo Liimatainen: Rammasta prinssiksi
Marja-Leena Hannukka: Yksi nimi ylitse muiden
Anneli Saarinen: Viikon Sana
Tapio Valkama: Kun myrskyää
Pekka Saarinen: Adventin aikaa
Tapio Valkama: Rukous on mahdollisuus

SEURAKUNTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI

Olen vuoden vaihteessa aloittanut Mäntyharjun helluntaiseurakunnan. Perheeseemme kuuluu minä ja rakas vaimoni, sekä meidän rakas pieni 3 vuotias poikamme. Olemme tunteneet paikkakunnan erittäin hyväksi elää perheellemme.

Näen seurakunnan tavoitteena olevan palvella omaa paikkakuntaansa. Haluankin nähdä seurakunnan vahvistavan, rakastavan, rohkaisevan ja palvelevan kuntalasia monessa muodossa. Itselläni on sydämellä lapset ja nuoret ja siihen sijoitankin ajallisesti eniten työssäni.

Sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.

Jokainen lapsi on Taivaan Isälle aarre, jota me haluamme arvostaa ja rakastaa. Lasta tulee kohdella, kuin kallista aarretta. Seurakunta järjestääkin ympäri vuoden leiritoimintaa lapsille. Myös varhaisnuorille on omia iltoja. Omasta lapsuudesta on kauniita ja mitä parhaimpia muistoja lastenleireiltä ja kiitollisin mielin saan antaa uusia tuoreita, hyviä muistoja lasten mieliin. Ensimmäinen leiri on minun osaltani Mäntyharjulla pidetty ja tuosta leiristä jäi naurua, iloa, sekä Jumalan rakkautta ainakin omaan mieleeni runsain mitoin. Mukana olleet lapset odottavatkin seuraavaa leiriä innokkaasti. Kesän leiri suunnittelut saivatkin uutta intoa ja motivaatiota tuoreesta muistosta.

Seurakunta järjestää perjantai-iltaisin omia iltoja 10-14 vuotiaille varhaisnuorille. Näin haluamme tukea vanhempia arvokkaassa kasvatustehtävässä ja tulla mukaan tukemaan perheiden elämää.

Seurakunta huomioi myös vanhempien ihmisten tarpeita ja tarjoamme mm. ystäväaterian muodossa ilmaisen lounaan kerran kuukaudessa ja sinne kaikki ovat tervetulleita.

Nyt meidän kaikkien rutiinit ovat muuttuneet ja niin seurakunnan suunnitelmat ovat odottamassa koronan päättymistä. Vaikeat ajat punnitsevatkin, mikä on tärkeintä lopulta elämässä ja uskon seurakunnan tärkeimmän tehtävän olevankin kertoa ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta.

Jeesus antoi itsensä ristille meidän puolesta ja tässä sanomassa meillä on iankaikkisen elämän lupaus.

Näinä vaikeina aikoina sanoma Jeesuksesta puhuu erityisesti minulle Jumalasta, joka rakastaa, välittää ja kulkee rinnalla kaikkina aikoina. Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa.

  Eemil Karttunen

KYLVÄJÄVERTAUKSESTA

Jeesus puhui kuulijoilleen usein tuttujen käytännönläheisten aihepiirien avulla. Opetukset saivat kuulijat pohtimaan suhtautumistaan totuuksiin, joita esille tuodut vertaukset sisälsivät. Yksi puhuttelevimmista vertauksista on kylväjävertaus, joka kerrotaan kolmessa evankeliumissa.

Kylväjävertauksen kertomisen aikaan pelloilla kylvettiin käsin. Kylväjä heitteli jyviä hartioilleen ripustetusta suuresta vakasta. Koneellisesta toiminnasta ei tiedetty mitään, eivätkä tuotokset kasvaneet siisteissä riveissä. Parhaimmankin viljelijän jälkeen, muun muassa tuulien vaikutuksesta, kylvöä löytyi mutkittelevilta poluilta, kallioisesta maasta tai jopa orjantappuroiden seasta. Kylväjän täytyi kylvää niin paljon, että hyvään maahan tuli riittävä määrä sadon takaamiseksi. Kylväminen ei ollut huolimatonta toimintaa, mutta se tehtiin senaikaisin menetelmin.

Vertauksessa käytetty jyvä tarkoittaa Jumalan sanaa, jonka ihminen tavalla tai toisella saa tietoonsa. Erilaiset maaperät kuvaavat ihmisten suhtautumista Jumalan ilmoittaman sanoman vastaanottamiseen.Kylväessä osa putosi polun oheen ja linnut tulivat syömään sen. Polun ohessa ollut maaperä kuvaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi.Kallioperälle pudonneet putosivat ohueen maakerrokseen. Oraalle noustuaan kasvu tyrehtyi nopeasti auringonpaisteessa. Kallioinen maaperä kuvaa niitä, jotka ottavat sanoman iloiten vastaan, mutta joilla ei ole juurta. He uskovat vain hetken aikaa. Orjantappuroiden sekaan pudonneiden jyvien maaperä antaa esimerkin sanan kuulleista, joiden usko sanomaan kuitenkin tyrehtyy tämän maailman huoliin, rikkauden viettelyksiin ja vääränlaisiin nautintoihin.

Kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan ja ottaa sen vastaan. Nämä ihmiset tuottavat hengellistä satoa enemmän tai vähemmän. Jeesus haluaisi meidän jokaisen olevan hyvän maaperän kaltaisia eli ottaisimme Hänet elämäämme. Jokaisen olisi hyvä pohtia seuraavanlaisia kysymyksiä. Minkälainen on oman sydämen maaperä suhteessa Jumalan ilmoittamaan sanomaan? Miten henkilökohtaisesti on vastaanottanut sanoman Jeesuksesta? Miten Jumalan sana on saanut vaikuttaa elämässä? Miten Jumalan sanan myönteistä vaikutusta tulisi elämään enemmän?

Tapio Valkama

LAPSUUDEN MUISTOJA

Kuulun niihin suuriin ikäluokkiin, jotka täyttivät takametsien kyläkuntien pikkukoulut. Ne koulut, jotka nykyisin katsovat tyhjin silmin autioille kyläteille, tai ovat uusiokäytössä metsästysseurojen kokoontumispaikkoina. Vartuin pientilalla, jollaisten peltotilkut tänään työntävät puskikkoa ja puuta. Aikoinaan ne ohjelmoivat tehokkaasti perheen ajankäytön kesäisin lapsista vanhempiin. Peltotilkut tuolla keskisessä Suomessakin tuppasivat olemaan kivisiä inspiroiden auran jäljessä harppovan miehen turhan usein karjumaan juhta-paralle karkean nimen.

Sotien päätyttyä opeteltiin taas elämään mormaalia elämää. Kukin tavallaan. Monia oli niitä sodan kauhuja kokeneita miehiä, isiä ja puolisoita, jotka koettivat synkät muistot hukuttaa pulloon.

Oli toisenlaistakin liikehdintää! Sitä nyt muistelen.

Lähikylältä kantautui viestejä, että siellä taloissa ja myös koululla oli alettu kokoontumaan hengellisiin tilaisuuksiin. Pari paikkakunnan miestä olivat kokeneet uskoontulon ja nyt he innokkaasti kulkivat kertomassa tästä uudesta elämästä tilaisuuksissa. Kovin tuo oli alkanut kyläläisiä kiinnostamaan ja joukolla kansoitettiin kokoushuoneet. Moni oli vakuuttunut kuulemastaan ja halusi kokea saman muutoksen omaan elämäänsä.

Kohtapa joku kysäisi äitiäni matkaseuraksi. Äiti kertoi, kuinka ensikokemus oli vaikuttava. Se ilmapiiri pysäytti! Mitä tämä on? Piti päästä mukaan seuraavallakin kertaa. Ne laulut ja puheet Jumalan armosta ja rakkaudesta tämmöistä tavallista syntistä kohtaan, ne upposivat sielun sopukoihin asti! Tuli vain suuri huoli mieleen:”Voi, kunpa näin huonona ihmisenä voisin kelvata pyhälle Jumalalle!”. Sana lohdutti, että juuri huonoja varten Jeesus tuli pelastajaksi ja auttajaksi.

Olihan siinä kotiin palattua puolisolle kertomista, että nyt minäkin olen antanut elämäni Jeesuksen hoidettavaksi ja ohjattavaksi. Eipä tuo jättänyt isäänikään kylmäksi, vaan metsässä työtä tehdessään ajatukset kiertyivät uskomisen asioihin. Niin voimallisesti, että piti oikein polvistua mättäälle puhumaan Jumalalle kaipuustaan. Vaikutus oli selkeä! Mieskin sai rohkeuden lähteä itse kuulemaan ja näkemään mitä taivas voi tarjota. Siellä sitten isäkin rohkeni polvistua syntisten ystävän, anteeksiantajan, Herran eteen. Kodissamme, kuten monissa kodeissa tuolloin, ilmapiiri ja elämäntyyli muuttuivat. Elämisen puitteet töineen ja askareineen olivat entiset, mutta jotain iloa ja turvallista rauhaa muutos toi tullessaan.

Poikasena usein pyöräilin samalle koululle hengellisille juhlille. Koulun pieni juhlasali oli tupaten täynnä kyläläisiä, osa kauempaakin. Muistan miten 2-opettajaisen koulun naisopettajat kertoivat kyläraitin menon muuttuneen. Miten he olivatkaan pelänneet syyspimeinä iltoina, kun pontikanhuuruiset nuoret miehet kolistelivat nurkkia. Olipa silloin poliisejakin vähän arvelluttanut lähteä kylälle järjestystä hoitamaan. Nyt nuo samat nuoret miehet ilolla lauloivat pelastajastaan ja kertoivat löytämästään uudesta elämästä.

Vuosikymmenet ovat vierähtäneet noista tapahtumista, jotka ovat kirkkaina mielessä. Vanhempieni ratkaisut tuolloin kantoivat heitä elämän vaikeidenkin vaiheiden läpi. Nyt heidän uskonsa on muuttunut näkemiseen. Olen kiitollinen, että sieltä perimäni siunaus ja vanhempieni rukoukset ja esimerkki ovat olleet minuakin ohjaamassa taivaantielle. Tälläisen siunauksen Jumala on valmistanut Jeesuksen kautta kaikki ihmisiä varten. Sinuakin varten.

Paavo Liimatainen

KRISTITTYJEN MÄÄRÄ KASVAA

Kristinuskon voimakas kasvu on kiistämätön tosiasia erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja monin paikoin Aasiaa. Tiesitkö, että maapallon kristittyjen määrä vähenee merkittävästi vain Euroopassa?Usko pyritään rajaamaan täällä pelkästään yksityisasiaksi, jonka julkituominen leimataan ahdasmielisyydeksi. On hyvä muistaa, että edelliset sukupolvet kunnioittivat Raamatun pohjalle rakentuvia arvoja. Jos sivuutamme Jumalan antamat ajattomat elämänarvot, joudumme jatkuvasti muuttuvien ihmisten mieltymysten, kriteerien ja lakienkin kaaokseen. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja antoi Luojan oikeudella parhaat ohjeet ihmisen elämälle ja hyvinvoinnille.

Me vauraan Länsi-Euroopan asukkaat emme näytä enää tarvitsevan elämämme turvaksi muuta kuin suurinumeroisen pankkitilin, kattavan vakuutusturvan ja pätevän lääkärin. Historian vaikeina vuosina maamme johtajat haastoivat kansalaisia rukoilemaan apua Jumalalta, kun kaikki muut tiet olivat tukossa. Me kristityt uskomme, että Jumala kuuli hätähuutomme ja on siunannut meitä täällä kaukana Pohjolassa rauhalla ja ennen näkemättömällä hyvinvoinnilla.Lukemattomat kirkkokunnat, lähetysjärjestöt ja seurakunnat osallistuvat Jeesuksen lähetyskäskyn mukaiseen kansainväliseen palvelutyöhön ihmisten hengen, sielun ja ruumiin tarpeiden täyttymiseksi. Lasketaan, että vielä noin 6900 kansanryhmältä puuttuu elinvoimainen ja kasvava kristillinen kirkko ja seurakunta. Globaalisti jopa 400.000 lähetystyöntekijää työskentelee vieraiden kultturien, kieliryhmien ja kansojen parissa. Lähetetyt julistavat parissa sadassa maassa rakastavasta Jumalasta, joka lähetti Poikansa, ettei kukaan, joka Häneen uskoo joutuisi kadotukseen vaan saisi iankaikkisen elämän (Joh.3:16). Jeesusta ei lähetetty tuomitsemaan ihmisiä vaan auttamaan ihmistä löytämään syntiinlankeemuksessa katkenneen yhteyden Luojaansa.

Kiinan lähetystyön pioneeri Hudson Taylor työskenteli kristityksi kääntyneen kiinalaisen kanssa. Tämä kysyi häneltä: Milloin teidän maanne ihmiset saivat kuulla evankeliumin sanoman? Taylor vastasi: jo satoja vuosia sitten. Voi miksi vasta nyt toitte meille evankeliumin? Isäni etsi totuutta vuosikymmeniä, eikä ehtinyt kuulla rakastavasta Jumalasta.

Rauno Mikkonen

MIKÄ ON TOTUUS?

Pilatus esitti yllä olevan kysymyksen Jeesukselle, mutta ei jäänyt odottamaan vastausta. Olisi mielenkiintoista tietää, miten Jeesus olisi Pilatukselle vastannut, jos tämä olisi ollut asiasta todella kiinnostunut.

Me haikailemme Pilatuksen tavoin totuutta, mutta pelkäämmekö, niin kuin hän pelkäsi, avata silmämme sille? Näyttää siltä, että on helpompaa kiistää Jumalan olemassa olo, kuin myöntää, että minä olen syntinen vääryyden tekijä. Jumala ei kuitenkaan lakkaa olemasta jos jotkut eivät usko Häneen. Myöskään syyllisyys vääryyden tekemisestä ei häviä, vaikka kaikki Jumalan sanaan pohjautuvat lait kaadettaisiin. Musta ei muutu valkeaksi, eikä mies naiseksi tai nainen mieheksi siksi, että me päätämme määritellä nämä asiat uudestaan. Jumala on määritellyt meidän sisimpäämme oikean ja väärän. Sitä ääntä on vaikea vaientaa.

Närkästytkö, jos huomaat jonkun valehdelleen sinulle. Minä ainakin närkästyn. Me kaipaamme totuutta. Me janoamme totuutta, erityisesti silloin, kun sillä on merkitystä meille itsellemme. Mutta totuus meistä itsestämme saa meidät helposti vihaiseksi. Paavali kirjoitti Timoteukselle: ”Mutta tiedä, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman.” (2.Tim. 4:1 -5) Näistä jakeista löydämme helposti itsemme. Mitä ylpeämmin kiellämme sen, mitä todella olemme, sitä kovemmaksi äänensävymme muuttuu ja sitä säälimättömämpiä olemme niitä kohtaan, jotka ovat asioista toista mieltä.

Totuus kuitenkin kutsuu meitä Jumalan sanan kautta. Se kutsuu meitä nöyrtymään ja tunnustamaan oman mahdottomuutemme ja ottamaan vastaan Jumalan lahjan, anteeksiannon. Itku ja katuminen ei meitä puhdista synneistämme, vaan Jeesuksen Kristuksen Golgatan ristillä vuotanut veri sen tekee. Hän sovitti syyttömänä meidän syyllisyytemme aiheet, että me saisimme uuden alun elämäämme jo tässä maailmassa ja iankaikkisen elämän tämän elämän jälkeen. Meidän on vain nöyrryttävä pyytämään anteeksi Jeesuksen tähden.

Eräs henkilö sanoi minulle, että hän ei suostu siihen, että joku toinen sovittaisi hänen syntinsä. Hän haluaa kärsiä itse syntiensä seuraukset. Miten ironista; ihminen kaipaa hyväksymistä ja rakkautta ja oikeutta, mutta haluaa itse määritellä, missä paketissa se tulee. Valitettavasti hän ajautuu pettymyksestä toiseen ja katkeroituu katkeroitumistaan, vaikka suurin mahdollinen rakkaus ja armahdus on tarjolla Jeesuksessa..

Jumalan sana on paras pohja, jolle voimme elämämme rakentaa. Se määrittelee elämämme kyllä’t ja ei’t. Se antaa vastauksen kysymyksiin ”Mikä on elämämme tarkoitus” ja ”ketä me olemme.” Se määrittelee myös meidän todellisen arvomme tässä maailmassa. Muotilause näyttää olevan:” Sinä olet arvokas”. Kuinka vaikea sitä on hyväksyä, jollei tunne arvonsa perustaa. Ympärillämme olevat ihmiset, eivät poliitikot, eivätkä edes tiedemiehet, voi sitä määrittää. Itse Jumala on määrittänyt meidän arvomme tekemällä meistä oman kuvansa. Hän sanoi meistä jopa vieläkin enemmän. Nimittäin, niin kuin jonkun asian taitaja, esimerkiksi kuvanveistäjä, tekee mestarityönsä, joka on hänen taidonnäytteensä, niin Jumalakin sanoi meistä, että me olemme hänen mestariluomuksensa tässä maailmassa. Minäkö Jumalan mestariluomus? Kyllä, sinä ja minä, olipa ihonvärimme mikä tahansa, olemmepa ketä tahansa, mitä kansaa tahansa, me kaikki olemme hänen silmissään yhtä rakkaita ja arvokkaita. Hän tuntee minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän rakastaa oman kätensä mestariluomuksia ja haluaisi olla armollinen jokaiselle. Kun vain uskaltaisimme ottaa hänet vastaan.

Anneli Saarinen

GOSPELIA MOTSKAREILLA

Mäntyharjun markkinat ovat takanapäin. Markkinapäivänä keskusta täyttyy myyntikojuista ja ruokateltoista.

Monena vuonna on myös kristillisen moottoripyöräkerhon Gospel Ridersin koju noussut markkina-alueelle. Tänäkin vuonna koju oli jälleen vanhalla tutulla paikallaan. Kojun vieressä oli näytillä toinen toistaan hienompia menopelejä, joista ehdottomasti suurimman suosion sai Oton vanha, mutta sitäkin siistimpi Jawa. Monet vanhemmat mieshenkilöt pysähtyivät sen äärelle muistelemaan omaa nuoruuttaan.

Moottoripyöräilyä on pidetty aina yhtenä vapauden esikuvana. Kun kurvailet maaseudun hiljaisella mutkatiellä niin saat aistia kaikki ympäristön tuoksut ja maisemat. Autoilija ei voi tuntea samaa vapauden fiilistä.

Vapaus, niin vapaus. Gospel Ridersit kertovat mielellään kuinka ovat saaneet ottaa vastaan tämän Vapauden, joka voittaa jopa moottoripyöräilyn tuoman tunteen. Silloin puhutaan motoristin itsensä sisäisestä vapaudesta. Sielunrauhasta. Elämän ilosta. Tuota vapautta ei voi mikään moottoripyörä tuoda, oli sitten kyseessä vaikka Harley-Davidson.

Tuon sisäisen vapauden ja yli ymmärryksen käyvän rauhan voi antaa vain Jeesus Kristus, tuo kristillisen moottoripyöräkerhon Ylipresidentti. Kun elämä muuttuu syntien anteeksisaamisen jälkeen niin sen huomaa itse ja sen huomaa lähimmäiset ympärillä.

Muutos on konkreettinen. Menneisyyden siteet ja riippuvuudet katkeavat ja rauha valta sisimmän. Siellä missä Jumalan Poika Jeesus Kristus saa vaikuttaa niin siellä on todellinen vapaus.

Itse sain ottaa Jeesuksen elämääni yli neljäkymmentä vuotta sitten. Minun muutokseni ei näkynyt mitenkään dramaattisesti kun ainoat pahat tekoni ovat olleet pari omenavarkauskeikkaa, joista toisella jäin kiinni itse teossa ja sitten muutama ylinopeussakko. Humalassakaan en ole ikinä ollut ja nyt kun olen kuusikymmentäviisi vuotias kymmenen lapsen isoisä niin en aio olla jatkossakaan.

Mutta se miksi minä, hyvän ja varakkaan kodin kasvatti tarvitsin Jeesusta oli syvä kuoleman pelko. Mitä minulle käy kun kuolen? Tätä kyselin jo nuorena poikana kun yksi kaverini putosi onkireissulla Kymijokeen ja virta vei hänet. Sitä kyselyä kesti vuoteen 1978, jolloin lopulta polvistuin puutarhurikoulun asuntolahuoneessa vuoteeni viereen ja annoin elämäni kokonaan Vapahtajani käsiin. Siitä hetkestä lähtien olen seurannut Jeesusta ja rakastan häntä yhä syvemmin mitä enemmän ikää tulee.

Ja kun täältä lähden niin Jeesus on minua vastassa ja ojentaa minulle kätensä ja sanoo, että tule Esa kotiin. Nyt on matka päättynyt. Alkaa lopullinen vapaus.

Esa Vihavainen

TARKKANÄKÖISYYS

Markuksen evankeliumin kahdeksannessa luvussa kerrotaan Jeesuksen yhdestä ihmeteosta, minkä hän teki sokealle miehelle. Tämä tapahtui Beetsaidassa. Sokea tuotiin hänen tykönsä. Jeesusta pyydettiin koskettamaan sokeaa, jotta tämä saisi näkökykynsä. Jeesus tarttui sokeaa käteen, talutti hänet kylän ulkopuolelle ja pani kätensä hänen päälleen ja kysyi häneltä: ”Näetkö mitään?” Sokeana ollut mies sanoi näkevänsä ihmiset, sillä hän erotti käveleviä. Nämä kävelevät olivat hänen mielestään tässä vaiheessa vielä puiden näköisiä! Sitten Jeesus taas pani kätensä hänen silmilleen, ja nyt mies näki tarkkaan. Hän oli täysin parantunut ja näki kaikki aivan selvästi!

Jumala näkee kaiken aina tarkasti ilman minkäänlaisia vääristymiä. Hänestä on kirjoitettu, että kaikki on avointa ja paljastettua hänen silmiensä edessä. Luojamme tietää millainen ihminen on. Rakkaudessaan hän haluaa meille hyvää. Meille tarjotaan hänen yhteydessään tulevaisuutta ja toivoa. Jumala näki ihmisen syntiinlankeemuksen, eikä rakkaudessaan voinut jäädä toimettomaksi jättäen ihmiset oman onnensa nojaan. Hän näki välttämättömäksi Poikansa tulon maailmaan sovittamaan meidän syntimme. Kun annamme Jeesukseen puhdistaa sydämemme, Jumala näkee meidät täysin hyväksyttyinä. Näin ollen meillä ei ole pelkoa jäädä osattomaksi Jumalan armosta, jonka kautta meillä on mahdollisuus pelastua.

Meidän näkökykymme voi joskus hämärtyä. On vaara, että sokeudumme raamatun ilmoittamalle jumalalliselle sanomalle. Raamatussa puhutaan hengellisestä näkökyvystä. On tärkeää rukoilla Jumalalta apua, että nämä elämämme tärkeimmät asiat eivät jäisi toissijaisiksi.

Jeesus paransi tuon sokean kahdessa vaiheessa. Ensinnä sokea sai nähdä hieman epätarkasti. Viivyttyään Jeesuksen läheisyydessä sokean näkökyky tarkentui. Lopulta hän näki täydellisesti. Hän näki, että kävelevät eivät olleet puita vaan ihmisiä. Samoin käy jokaisen kohdalla, joka haluaa elää Jumalan yhteydessä, hänkin näkee toiset ihmiset arvokkaana Jumalan luomina.

Tapio Valkama

JOULUN ODOTUKSEN AIKAAN

Nyt sytytämme kynttilän, se liekkiin leimahtaa. Me odotamme Jeesusta, seimessä nukkuvaa.

Nyt syttyy toinen kynttilä ja valo laajenee. Suo Isä tänne Jeesuksen, se hetki lähenee.

Nyt loistaa kolmas kynttilä, niin kirkas kutsuva. Oi kohta meille kuningas jo syntyy tallissa.

Nyt syttyy neljäs kynttilä, jo joulu sarastaa. Me odotamme Jeesusta, hän kaikki pelastaa.

Virren 13 sanoilla ja ensimmäisen adventtikynttilän sytyttämisellä alkaa joulun odotus. Erityisesti haluan kiinnittää meidän huomiomme siihen, ketä me tässä virressä odotamme saapuvaksi jouluna. Me odotamme Jeesusta, joulun lasta, jonka syntymäpäivää jouluna vietämme. Aamutelevisiota katsellessani särähti korvaani, kun siellä joulun ´päätähdeksi´ nimitettiin joulupukkia. Haluaisin tässä teksitissäni muistuttaa meitä joulun todellisesta ´päätähdestä´, Jeesuksesta.

Adventin sanoma meille tämän ajan ihmisille kertoo jotain sellaista, mikä voi olla monille meille vaikea hyväksyä. Päivän tekstissä on kertomus Jeesuksen ratsastuksesta Jerusalemiin lainaksi haetulla aasin varsalla. Sakarian kirjan luvun 9 jakeiden 9-10 mukaan:"Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa". Kuinka kuningas voit ratsastaa lainatulla aasilla! Pitäisihän hänellä olla varaa parempaan! Tämä onkin koko sanoman ydin, Jeesuksen esimerkki meille nöyryydestä. Nykyaikana se ei ole mitenkään trendikästä eikä tavoiteltavaa, mutta siihen meitä kehottaa ja rohkaisee tämä adventin sanoma. Jeesus osoitti nöytyytensä suostumalla Taivaallisen Isänsä tahtoon valmistamalla meille mahdollisuuden pelastua hänen ristinkuolemansa kautta. Jeesuksen ristintyö saattoi meidät yhteyteen Jumalan ja toistemme kanssa.

Monesti yhteyteen toinen toistemme kanssa tulee säröjä; loukkaantumisia, ilkeitä sanoja, pettymyksiä. Yhteyden saamiseksi takaisin tarvitaan usein anteeksipyytämistä ja anteeksiantamista. Se vaatii nöyrtymistä. Jeesus itse sanoo:"Oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni." Ehkäpä tämän joulun odotusta voisi sinun ja minun elämässä sävyttää Jeesuksen esimerkki nöyryydestä. Voimme päättää antaa anteeksi ja sopia meitä vastaan rikkoneen lähimmäisen kanssa. Näin saamme kokea todellista joulun iloa ja henkeä. Saamme kokea joulun sankarin läsnäolon sydämessämme ja elämässämme. Voimme toivottaa Vapahtajan, Joulun Herran, tervetulleeksi koteihimme ilolla.

Anna-Liisa Mikkonen

KILPARATA

Me elämme kilpailuyhteiskunnassa. Esimerkiksi työpaikoilla kilpaillaan asemasta, työpaikan säilymisestä ja paremmuudesta.

Urheiluun kuuluu kilpailu olennaisena osana. Eri urheilulajeja on paljon, joten jokainen, joka haluaa, voi osallistua kilpailuun. Terve kilpailu ei ole paha asia, koska se kehittää itsekuria, säännöllistä elämäntyyliä ja opettaa kunnioittamaan kanssakilpailijoita ja myös opettaa häviämään kilpailussa. Olen itsekin harrastanut urheilua ja käynyt monet kilpailut. Nuorempana harrastin juoksemista ja myöhemmin moottoriurheilua, ajoin motocrossia. Kaikesta jäi hyviä muistoja.

Raamatussa puhutaan myös kilpailemisesta ja kilparadasta. Siellä kehoitetaan meitä lähtemään taivaan kilparadalle. Se on mahdollista jokaiselle, joka pyytää Jeesusta tulemaan oman elämän Herraksi. Jeesus antoi henkensä ristillä meidän kaikkien syntiemme tähden ja Jumala herätti Hänet kuolleista ja Hän meni taivaaseen ja valmisti meillekin mahdollisuuden saada iankaikkinen elämä taivaassa, kun tämä maallinen elämä loppuu kerran.

1 Kor. 9:24-25 ”Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niinkuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensähillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman.”

Kilpaillaan ystävä yhdessä tällä kilparadalla,jossa jokainen saa voittopalkinnon, iankaikkisen elämän. Jeesus antaa voimansa meille tässä kilpailussa. Kilvoitellaan perille asti.

Jumalan siunausta ja valoa sinulle syksyyn!

Heikki Komppa

RAMMASTA PRINSSIKSI

Raamattu sisältää lukuisia, mielenkiintoisia henkilökuvauksia. Lukija voi mielessään helposti samaistua moniin kerrottuihin tapahtumiin. Samanlaisia ihmisiähän olemme sisimmältämme nykypäivänäkin! 2. Sam. 9. luvussa kerrotaan kuningas Daavidin elämän yhteydessä Mefiboset nimisestä miehestä. Hän oli Israelin ensimmäisen kuninkaan Saulin pojanpoika, josta olisi saattanut ajallaan tulla kuningas. Yhtäkkisen raju elämän muutos vei tuon mahdollisuuden. Sotakentältä, jossa kuningas Saul joukkoineen taisteli, tuli dramaattinen viesti: ”Saul poikineen on kaatunut ja koko armeija lyöty!” Uutinen aiheutti luonnollisesti paniikin palatsissa. Hoviväkeen kuulunut Siiba tempasi mukaansa pakomatkalle Mefiboset poikasen. Hässäkässä tapahtui ikävä haaveri. Poika tipahti kyydistä satuttaen pahasti jalkansa!

Kaukaa syrjäkylältä löytyi hyväsydäminen perhe, jonka hoiviin poika sijoitettiin. Voimme kuvitella pienen miehenalun ikävää ja lohdutonta kipua – ruumiissa kuin sielussa. Orpona ja rampautuneena kaukana entisistä läheisistä ja ystävistä. Ei ollut ruusuiset tulevaisuuden odotukset. Vuodet kuitenkin kuljettivat eteenpäin ja aikuisuus koitti. Sitten yhtenä päivänä tuli yllättävä käänne! Itse kuninkaalta saapui kutsu tulla hänen eteensä. Mitä nyt!? Olihan Saul vuosikausia jahdannut tätä kuningas Daavidia surmattavaksi. Nytkö on hänelle Saulin suvun edustajana tullut koston ja rangaistuksen hetki? Kutsuun täytyi vastata ja mennä kuninkaan eteen vaikka vavisten.

Sitten kuninkaan edessä kumartuneena Mefiboset kuulee uskomattoman uutisen: ”Isoisäsi Saulin maaomaisuus palautetaan sinulle ja lisäksi saat täyden huolenpidon kuninkaan palatsissa.” Tuomion sijaan tuli armahdus ja korotus kuninkaalliseksi. Kerrottuun voimme kaikki jotenkin samaistua. Olemme Jumalan kuvaksi ja kunniaksi luotuja. Luojamme on oman iankaikkisen henkensä antanut sisimpäämme. Olemme kuitenkin syntiinlankeemuksen lapsia. Room. 3. luvussa on sanat: ”...sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.”

Siis me kaikki olemme jotenkin rikkimenneet ja rampautuneet. Niinkuin Daavid kutsui Mefibosetin luokseen, kutsuu Jeesuskin meitä saamaan häneltä armahdus ja asema Jumalan lapseuteen. Meillekin luvataan Isän huolenpito ja taivaan perintö.

Paavo Liimatainen

YKSI NIMI YLITSE MUIDEN

On yksi nimi ylitse muiden, yksi nimi muuttumaton. Yksi nimi ylitse muiden, vain yksi nimi toivomme on. Tuo nimi, josta laulan on Jeesus, nimi kaunein alla auringon. Siinä vain armo meille lahjoitetaan, siinä vain on valta ja voima yhä taivaassa ja päällä maan.”

Tätä Pekka Simojoen tekemää kaunista laulua minäkin sydämestäni laulan.

Jeesus kävi läpi ihmiselämän. Hän eli niin kuin ihmisenä olisi tullut elää. Hän oli täydellinen ihminen ilman syntiä, samalla Jumalan Poika ja uhrikaritsa. Daavid psalmissaan 53 laulaa: ”Jumala katsoo taivaasta ihmisiin nähdäkseen, onko ketään ymmärtäväistä, ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki he ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan.”Myös profeetta Jesaja kirjoittaa: ”Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen.” Olimme vieraantuneina kaukana Jumalasta. Siksi Jumala lähetti ainutsyntyisen Poikansa, koska rakastaa meitä niin paljon, ettei yksikään, joka uskoo häneen, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Näin Jeesus itse sanoi. Ihmisen Poika, kuten Jeesus itsestään sanoi, on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut.

Jeesus kärsi syntiemme rangaistuksen. Häntä haavoitettiin ja runneltiin minun ja sinun rikkomusten ja pahojen tekojen tähden. Hän antoi henkensä puolestamme ristillä. Hänen kylkensä lävistettiin, ja siitä vuoti veri. Tuo Jeesuksen veri tuottaa sovituksen kaikista synneistämme Jumalan edessä. Veri tuottaa sovituksen, koska siinä on elämä, sielu.(3 Moos.17:11). Jumala herätti kolmantena päivänä Jeesuksen kuolleista, ja nyt hän elää ikuisesti Isän, Kaikkivaltiaan oikealla puolella. Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” (Room.3.)

Martti Luther tutki Paavalin roomalaiskirjettä ja umpikujassaan teki suuren löydön, joka muutti hänen elämänsä: Pelastus on kiinni vain Jumalan armosta, se on lahja kaikille Kristukseen uskoville. ”Uskosta vanhurskas saa elää.” Evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Se muuttaa elämän. Pelastus on pääsemistä pimeydestä valoon, ahdistuksesta rauhaan, toivottomuudesta toivoon, epäilystä luottamukseen ja uskoon, lupauksesta kuoleman jälkeiseen elämään Jumalan luona.

”Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”, kirjoittaa Paavali. Jeesus sanoi: ”Minä olen ovi. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.” Hänen rakkautensa meitä kohtaan on suuri. Hän kuulee rukouksemme ja vastaa pyyntöihimme. Hän pitää tarpeistamme huolen, niin kuin on luvannut. Jeesus kutsuu minua ja sinua: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon.” (Matt. 11:28). Hän ojentaa arpisen kätensä ihmiselle. Kuka ikinä kääntyy hänen puoleensa ja tarttuu tuohon käteen, hänet Jeesus yhdistää armollisen ja rakastavan Isänsä käteen. Sillä Jeesus on välimies ihmisen ja Jumalan välillä. Silloin kaukana ollut on päässyt lähelle, takaisin Luojansa ja Isän yhteyteen.

Johannes, lähimmistä opetuslapsista kirjoittaakin Jeesuksesta: ”Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä.” (Joh.1:12) Jumalan sana, raamattu, on valo minun polullani. Lopuksi haluan yhtyä minulle rakkaan vanhan virren ”Sinulle kiitos Isä maan ja taivaan” 7:een säkeistöön: ”Haltuusi uskon koko elämäni, henkeni, voimani ja tehtäväni. Oi, siunaa työni kunniaksesi ja lähimmäisenikin parhaaksi, parhaaksi.” (virsi 326, Laurentius Paulinus Gothus 1633).

Minun Äitini sanoi vähän ennen kuolemaansa: ”Sanokaa kaikille, että Jeesus on ainoa tie taivaaseen.”

SIUNAUSTA ELÄMÄÄSI!

Marja-Leena Hannukka

VIIKON SANA

Englantilainen Richard Dawkins, Oxfordin yliopiston biologian professori, on yksi maailman johtavia ateisteja. Hän kertoi eräässä debatissaan, että Hän oli ollut nuorena uskovainen, mutta noin 15 vuoden iässä evoluutio-opin myötä hänen uskonsa sammui. Hän ryhtyi opiskelemaan luonnontieteitä, koska hän halusi vastauksen mielessään pyöriviin kysymyksiin: Miksi me olemme täällä? Mikä on elämän tarkoitus? Miksi avaruus on olemassa? Miksi ylipäätänsä on olemassa elämää? Hän odotti, että tiede voisi vastata näihin kysymyksiin. Hän sai mielestään tyydyttävän vastauksen evoluutiota opiskellessaan: Me olemme täällä sattumalta, ja elämällä ei ole muuta merkitystä, kuin että se on syytä elää niin hyvin kuin mahdollista. Ihminen on pelkkää ainetta, joka kuoltuaan muuttuu maaksi. Elämä ei ole oikeuden mukaista eikä kuoleman jälkeen ole enää elämää.

Myös hänen väittelyparinsa John Lennox työskentelee myös Oxfordin yliopistossa. Hän on matemaatikko, tiedemies ja professori mutta myös jumaluusoppinut, joka jo nuoruudessaan alkoi etsiä vastauksiaan samoihin kysymyksiin. Lennoxin mielestä evoluutio (kehitysoppi) ei suinkaan antanut vastauksia, vaan pikemminkin jätti vastausta vaille. Lennox kertoi löytäneensä vastaukset raamatusta ja kertoi, että mitä enemmän hän opiskeli fysiikkaa, matematiikkaa jne. sitä enemmän hän näki älykästä suunnittelua kaiken takana. ” Ihminen ei ole, niin kuin Richard Dawkins sanoi, sattumalta maailmaan putkahtanut olento, vaan totuus on raamatun alkulehdillä ja kuuluu näin: ”Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi.” Jumala loi ihmisen tarkoituksella ja tarkoitusta varten.”

Elämä saa merkityksensä vasta, kun ymmärrämme sen jumalallisen alkuperän. Elämä, joka meissä on, tekee meistä ainutlaatuisen ja arvokkaan. Darvinismin sokea valintasysteemi ei selitä elämän merkitystä, eikä mikä on oikein tai mikä on väärin. Se ei löydä mitään toivoa ihmiselle kuoleman jälkeen. Jumala, joka loi ihmisen, antoi myös vastauksen siihen, mikä on oikein ja mikä väärin. Jumala on oikeudenmukainen ja tarjoaa anteeksiantamusta jokaiselle ja antaa toivon jopa elämässään ja valinnoissaan epäonnistuneelle, syyllisyyden masentamalle ihmiselle Jeesuksen ristinkuoleman kautta. Se on toivo tätä elämää varten mutta myös toivoa iankaikkisesta elämästä.

Ateistit väittävät, että kristityillä ei le mitään todistusta Jumalan olemassa olosta. Heidän mielestään kristillinen usko on sokeaa, jopa vaarallista. He eivät ymmärrä, että ihminen, joka kokee syntiensä ja rikkomustensa tulleen anteeksiannetuiksi, on silloin saanut todistuksen Jumalan olemassaolosta ja rakkaudesta. Se on niin konkreettista, että yhteiskunnan pohjalle vajonnut alkoholistikin tai huumeenkäyttäjä voi nousta ja aloittaa uuden elämän ilman päihteitä. Vaikka Jumalaa ei voi nähdä, niin Hänen tekonsa, kurjan ihmisen noustessa, todistavat Hänen olemassaolostaan. Psalmissa 46 sanotaan: ”Jumala on meidän turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä, sen tähden emme pelkää vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat meren syvyyksiin.”

Anneli Saarinen

KUN MYRSKYÄÄ

Jeesus oli opetuslapsiensa kanssa ylittämässä järveä veneellä. Matkaan lähdettäessä tarkoituksena oli päästä hetken kuluttua vastarannalle. Matka eteni verkkaisesti. Kuitenkin jotain yllättävää tapahtui. Äkkiä nousi kova myrskytuuli ja aallot alkoivat lyödä veneeseen, niin että se oli täyttymäisillään. Jeesus vain nukkui veneen perässä nojaten päänaluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat:”Opettaja, etkö näe, me hukumme!” Silloin Jeesus nousi, nuhteli tuulta ja käski merta:”Vaikene, ole hiljaa!” Tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Jeesus sanoi heille:”Miksi te noin pelkäätte? Eikö teillä vieläkään ole uskoa? Silloin suuri pelko valtasi heidät ja he kyselivät toisiltaan:”Mikä mies tämä on? Häntähän tottelevat tuuli ja aallotkin.”

Tämä Markuksen evankeliumin neljännessä luvussa kirjoitettu tositapahtuma yllättävästä myrskystä on rohkaissut monia. Elämämme vastoinkäymiset ja hankaluudet ovat kuin kertomuksen myrskyt. Ihmisen elämään kuuluu enemmän tai vähemmän, että elämän kulku ei aina mene suotuisten tuulten vallitessa. Jotkut saattavat ajatella elämän vaikeissa tilanteissa opetuslasten tavoin, jotta vene olisi kuin uppoamassa. Aallot vain hyökyvät ja hyökyvät eikä loppua myrskylle tunnu löytyvän.

Koettelemukset ilmaantuvat usein yllättävästi. Ihmisinä emme pysty läheskään aina määräämään elämäämme sellaiseksi kuin haluaisimme. Jumala haluaa tarjota apuansa ja olla läsnä silloinkin kun myrskytuulet puhaltavat. Vaikka emme aina sitä tiedostaisikaan, kuitenkin Jumalan auttava ja varjeleva käsi on ohjaamassa elämäämme.

Jeesuksella, Jumalan pojalla, oli valta myrskytuulten tyynnyttämiseen. Hän sanoi myrskyävälle järvelle:”Vaikene, ole hiljaa!” Tämän jälkeen tuli aivan tyventä.

Esimerkin mukaisesti elämän vaikeuksissa on viisasta kääntyä Jeesuksen puoleen. Hän on valmis auttamaan ja tukemaan meitä meidän koettelemuksissamme. Meidän on hyvä turvautua Jumalaan, jotta saisimme kokea levollisuutta myrskyissä.

Tapio Valkama

ADVENTIN AIKAA

Adventtiajan lauluista kaunein on laulu, joka alkaa sanoilla: Avaja porttis,
ovesi, käy Herraas vastaan nöyrästi, kun itse taivaan Kuningas sun tahtoo
olla vierahas. Suo ilovirtes kaikua, on siitä riemu taivaassa. Nyt olkoon kiitos
Jeesuksen, hän saapuu luokse syntisen.


Raamatun ilmoitus Jumalasta on ilmestyskirjan sanoin: Hän joka oli, Hän joka on, ja Hän joka
tuleva on. Jumalan rakkaus lähetti Jeesuksen Golgatan kummun keskimmäisellä
ristillä sovittamaan jokaisen ihmisen synnit. Tästä rakkaudesta voi sanoa, että
se oli ristin rakkautta; tässä ristinrakkaudessa Jeesus tuli maailmaan.

Hän joka on. Missä Jeesus on läsnä? Siinä missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään, siinä hän on heidän keskellään. Jeesus on Pyhän Hengen läsnäolossa siellä,
missä ihminen lähestyy häntä. Hän myös tulee lähestymään ihmistä hänen
tarpeissaan. Jeesus on siellä missä ihminen nöyrtyy huutamaan häntä avukseen,
Hänen tahtonsa ja rakkautensa on halu auttaa ja ilmestyä ihmisen elämässä.
Jeesus on siellä missä ihminen nöyrtyy tunnustamaan ja hylkäämään
syntinsä. Siellä kuullaan edelleenkin Jeesuksen sanat: ”Tyttäreni, poikani, sinun
syntisi ovat anteeksiannetut.” Ja sinettinä sydämeen tulee Jumalan rauha.

Hän joka tuleva on. Jeesus on tuleva takaisin. Jeesus sanoi: ”Älköön teidän sydämenne olko
levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa myös minuun. Minun Isäni kodissa on monta
huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille
sijaa. Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan
teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.”

Hyvä ystävä käy kanssani laulamaan adventtilaulua: Käy, Herra Jeesus, luokseni, tee sydämeeni
majasi. Se täytä, Jeesus, armolla ja asu aina minussa. Taivaaseen minut johdata,
luonasi anna riemuita. Jo kohta Herra saapuukin. Niin, aamen, Jeesus rakkahin.

Siunattua adventin aikaa!

Pekka Saarinen, pastori

RUKOUS ON MAHDOLLISUUS

Jumala kuulee meitä ja hän puhuu meille. Rukous on yhteyttä Jumalan kanssa. Yhteys Jumalaan antaa rukoukselle todellisen sisällön. Henkilökohtainen suhde Jumalaan saa vahvistusta rukouksen kautta. On rukous sitten ääneen lausuttua tai hiljaista. Hiljentyminen Jumalan edessä on toisinaan syvintä rukousta.

Rukouksen sisältö voi vaihdella. Rukous voi sisältää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan hänen antamista lahjoista ja rukousvastauksista. Rukouksessa voimme pyytää johdatusta omaan elämäämme. Toisten ihmisten puolesta voimme suunnata Jumalalle esirukouksia. Tässä meillä on suurenmoinen mahdollisuus. Kenen puolesta sinä voisit rukoilla?

Suomi 100 juhlavuotena meidän on hyvä rukoilla kansakuntamme puolesta. Menneinä vuosikymmeninä olemme saaneet kokea Jumalan apua kansamme kohtaloissa. Voimme rukoilla, että kansamme ei hylkäisi kristillistä arvomaailmaa vaan kääntyisi suuremmassa määrin rukoilemaan Jumalalta varjelusta ja siunausta maallemme.

Rukouksemme sisältöön tulee myös kuulua ajatus Jumalan tahdon toteutumisen hyväksymisestä. Isä meidän rukouksen opetuksen mukaisesti, myös meillä on mahdollisuus lausua Jumalalle: Tapahtukoon sinun tahtosi. Parasta elämässämme on, että annamme kaikki valtuudet Jumalalle ja pyydämme hänen ohjaustaan.

Jeesuksen nimessä rukoileminen on raamatun mukaista. Jeesus sanoi: ´Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.´

Luuk. 23:39-43. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi hänkin Jeesusta. Hän sanoi: ´Etkö sinä ole Messias? Pelasta nyt itsesi ja meidät!´ Mutta toinen moitti häntä: ´Etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa.´ Ja hän sanoi: ´Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.´ Jeesus vastasi: ´Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.´

Tapio Valkama

ELÄMÄN LÄHDE

Moni meistä on juonut vettä lähteestä. Lähteen vesi on puhdasta, kirkasta ja raikkaan kylmää. Vesi ei jäädy talvellakaan, koska lähteen pohjasta pulppuaa jatkuvasti uutta vettä. Jos lähdettä alkaa putsailemaan, sinne pääsee epäpuhtautta vesi menee pilalle.

Kun asuimme Lapissa, erämökkimme lähellä oli iso lähde. Lähteen pohjassa oli vaaleaa hiekkaa ja sieltä kumpusi kirkasta vettä. Kun lähdeveteen keitettiin nokipannukahvit, kyllä se maistui hyvälle. Retkellä erämaassa veden saanti on tärkeää. Sielläpäin oli tapana, että vettä ei kannettu mukana retkellä, vaan luotettiin, että löytyy kaltio tai lähde, josta saadaan vettä. Puhtaan veden saanti on todella tärkeää janoiselle matkaajalle.

Meidän ihmisten elämäkin voi tuntua tyhjältä ja tarkoituksettomalta ja janoamme jotain, mikä tyydyttäisi elämän janon. Silloin me saatamme lähteä etsimään siihen janoon vettä vääristä lähteistä.

Raamatussa puhutaan elämän lähteestä. Jeesus oli Jerusalemin juhlilla. Joh. 7:37-38 kertoo: Juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi, huusi ja sanoi: ”Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.” Psalmi 36:10 sanotaan: Sillä sinun tykönäsi on elämän lähde, sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Tämä kutsu kuuluu meille tämänkin päivän ihmisille.

Lopuksi erään hengellisen laulun säkeistö:

” Oi kulkija janoavainen, käy elämän lähtehelle,

niin vesi tuo raikastavainen suo uudistuksen sinulle.

Tää elämän lähde on Jeesus, niin puhdas ja ehtymätön,

Hän tyydyttää voi sinun sielus, on armosa loppumaton.”

Siunausta sinulle!

Heikki Komppa

AVUKSI HUUDA

Lapsuuteni kodin seinällä oli pieni taulu, jossa luki: ”Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.” Luin sitä monta kertaa, mutta en ymmärtänyt. Mietin, kuka tässä puhuu ja kenelle? Nyt tiedän, se on kirjoitettu Raamatussa. Jeesus siinä puhuu Raamatun vuorisaarnassa ihmisille. Tämän voisi sanoa lapsentajuisesti, että rukoilkaa elävää Jumalaa, niin hän vastaa teille.

Olen ollut lähetystyössä Japanissa noin 40 vuotta. Pidin siellä joka torstai englanninkielisiä kokouksia. Sitä kutsuttiin englannin luokaksi. Niissä kävi paljon akateemisesti sivistynyttä väkeä, pääosin miehiä, jotka halusivat harjoitella kielitaitoaan. Kerran kysyin heiltä, että rukoiletteko te? Vastaus tuli yhdestä suusta, että tottakai. Kysyin, että oletteko saaneet vastauksia? Mitä? Vastauksia? Ei sellaista ole ajateltukaan. Minäkin nuorena ajattelin, että kun niitä uskoja on niin monta, niin mistä sen tietää, mikä niistä on oikea.

Profeetta Elia ratkaisi sen asian Karmel-vuorella seuraavasti. Israel oli hyljännyt elävän Jumalan ja kääntynyt palvomaan epäjumalia. Elia kokosi heidät vuorelle ja sovittiin, että se jumala, joka vastaa tulella, on oikea, elävä Jumala. Baalin papit valmistivat uhrinsa ja huusivat kovasti ja kauan – puoli päivää. Ei ääntä, ei vastausta. Sitten Elia valmisti uhrin ja rukoili: ”Vastaa minulle Jumala, että tämä kansa tulisi tietämään, että sinä olet elävä Jumala”. Silloin tuli lankesi taivaasta, kulutti uhrin, poltti puut ja kivet ja nuoli vedenkin ojasta. Silloin kansa lankesi kasvoilleen ja huusi: ”Herra on Jumala”.

Siis elävä Jumala vastaa. Kuolleet epäjumalat eivät kuule, vaikka niillä on korvat. Eivätkä vastaa, vaikka niillä on suu. Siellä Japanissa, kerran eräs rouva sanoi, että hän on 30 vuotta joka aamu vienyt epäjumalalle kuumaa riisiä ja teetä. Kysyin, että onko syönyt? Hän katsoi minua ”alas” ja sanoi: ” No, eihän se niitä poroja syö, mutta tuoksun ja höyryn on syönyt”. Mikä suuri etuoikeus, että olemme syntyneet kristityssä maassa ja meillä on Raamattu omalla kielellä. Hän sanoo: ”Avuksi huuda minua hädän päivänä ja minä tahdon auttaa sinua”. Ps. 50:15

Salli Kuhanen

Lähetystyöntekijä, eläk.

HELLUNTAIPÄIVÄN SANOMAA

”Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.” Tässä oli katkelma apostolien teoista jossa kuvattiin Hengen vuodattamista helluntaipäivänä. Helluntaipäivä oli seurakunnan syntymisen päivä. Seurakunta, kreikaksi ekklesia, joka tarkoittaa myös uloskutsuttua ja uloshuudettua, syntyi juuri helluntaipäivänä Hengen vuodatuksen seurauksena.

Apostoli Pietari Pyhän Hengen voitelussa piti kuuluisan puheen. Evankeliumi oli Jumalan voimana Pietarin sydämessä ja puheessa. Hän evankeliumin sanomalla uloshuusi ihmisiä taivasten valtakuntaan. Tämän puheen vaikutuksesta, Raamattu kertoo, kuulijat saivat piston sydämeensä. ”Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jokaisen valtasi pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. (Apt 2:41-43)

Evankeliumi jatkaa voittokulkuaan tänäkin päivänä, missä se julistetaan Pyhän Hengen tuoreessa voimassa ja voitelussa, meidän aikakautemmekin keskellä. Evankeliumin keskeisin sanoma on Golgatan keskimmäinen risti ja ristillenaulittu Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Raamatun ilmoituksen mukaan sanoma rististä on pakanoille hullutus ja juutalaisille pahennus. Niille, jotka Jeesuksen ottavat vastaan elämäänsä syntiensä sovittajana, on ristin sanoma voiman, armon ja elämän muuttava sanoma, sillä sanoma rististä on Jumalan voima jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen.

Tähän kirjoituksen loppuun siteeraan edesmenneen Herran palvelijan sanoja. ”Jos teet täyttä totta elämässäsi, vastaanotat Jumalan armon Kristuksessa Jeesuksessa ja koko sydämestäsi lähdet häntä seuraamaan, et voi muualle joutua kun taivaaseen.”

Näillä ajatuksilla toivotan sinulle siunattua ja kirkasta kesää.

Pekka Saarinen, Mäntyharjun helluntaiseurakunnan pastori

ILO

Pääsiäisen tapahtumista kertoessaan evankeliumien kirjoittajat kuvaavat silminnäkijöinä, miten vavisuttavan hämmentävä tapahtuma oli kohdata kuoleman voittanut ylösnoussut Herra. Olihan Jeesus heille etukäteen siitä kertonut, jotenkin vain he eivät sitä tajunneet. Kun tämä sitten tapahtui, muuttui hämmennys pian suureksi iloksi, Herra elää! Näitä silminnäkijöitä oli paljon. Paavali on maininnut ainakin yli 500 miestä, jotka näkivät ylösnousseen Jeesuksen. Eipä ihme, että tieto tapahtumasta levisi pian Jerusalemia kauemmaskin.

Kohta alkoi levitä uutisia suurista ihmeistä, joita tapahtui näiden Jeesuksen seuraajien rukoillessa sairaiden puolesta. Usko Jeesukseen vaikutti samalla tavalla heidän toimensa kautta, kuin oli vaikuttanut heidän Herransa kautta. Nytpä tuli Jeesuksen ristiinnaulitsijoille uusi huoli! Paljon kansaa uskoi ja liittyi opetuslapsiin tultuaan vakuutetuiksi ihmeiden voimalla julistetusta evankeliumista. Silloin alkoi suuri vaino kristittyjä vastaan Jerusalemissa. Monille koitti pakolaisuuden aika. Ne, jotka hajaantuivat eri suuntiin, kertoivat kulkiessaan näistä ihmeellisistä kokemistaan ja näkemistään asioista.

Eräs Filippus-niminen mies meni Samariaan, jota nykyisin sanotaan Länsirannaksi. Siellä hän jatkoi kertomistaan ja myös rukoilemista Jeesuksen nimessä sairaiden puolesta. Kun kansa kuuli häntä ja näki suuret ihmeet, he yksimielisesti uskoivat evankeliumin sanoman. Sen tuloksena kerrotaan siellä syntyneen suuren ilon! Raamattu todistaa, että ”Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti”.

Sain vuosia taakse olla mukana ystävyysmatkalla äiti-Venäjälle Volgan varrelle. Hotellissa huonekaverikseni tuli Pentti, joka jotenkin erottui ryhmämme joukossa. Panin merkille hänen valoisan, miellyttävän olemuksensa. Herkässä oleva hymy levisi korviin ja kosteissa silmissä tuikki ilo. Mikä hänen elämänsä tausta mahtoi olla? Aamulla heräsin johonkin ääntelyyn ja kohta huomasin Pentin jo olevan ylhäällä. Tai oikeastaan alhaalla! Hän oli polvillaan vuoteen äärellä kiittäen Herraansa uudesta päivästä. Kuului siunaavan ”niitä mummoja” joiden kanssa hän siellä kotipuolessa tapaa aamuisin rukoilla. Uskomatonta! Tämäkö mies on aikaisemmin ollut väkivaltaisena, vihaisena ja katkerana rikollisena ”kiven sisään” tuomittuna? Sitten vapauduttuaan kuullut entiseltä ryyppykaveriltaan sanoman syntisten ystävästä, Vapahtajasta, joka voi antaa uuden elämän. Tämä sanoma löysi uupuneessa, toivottomassa Pentissä vastaanottajan. Sain olla näkemässä valtavan muutoksen kokeneen miehen. Tämä on ilouutinen!

Paavo Liimatainen

PSALMISTA 103

Raamatussa on useita Daavidin tekemiä lauluja, psalmeja, joissa hän tuo juli elämänsä tilanteita. Hänen näkökulmansa asioihin on esimerkillistä. Vaikka Daavid koki elämässään paljon menestystä ja pettymyksiä, iloja ja suruja sekä vastoinkäymisien lisäksi elämän levollisuutta; olosuhteista riippumatta hän kääntyi sydämessään Jumalan puoleen. Musikaalisena runoilijana hänen kauttansa olemme saaneet Jumalan lahjana sykähdyttäviä psalmeja.

Psalmi 103 on monipuolinen Daavidin psalmi, joka tuo tekijänsä tuntoja julki. Aivan alussa kehotetaan ylistämään Herraa: ”Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään.” Tämä on muistuttamista siitä, että ei pitäisi unohtaa, mitä hyvää Jumala on henkilökohtaisesti tehnyt.

Ensimmäisenä tähdennetään kiitosta Jumalan anteeksiantamisesta. Jumalaa vastaan rikkonut saa kokea sydämen puhtautta, koska rikkomukset eivät paina omaatuntoa. ”Hän antaa anteeksi kaikki syntini”, Daavid iloitsee. Runollisin mielin hän jatkaa anteeksisaamisen seuraamuksista. Runoilijasta tuntui, että hänet seppelöidään armolla ja rakkaudella. Näin ollen tältä pohjalta hän iloitsi tulevasta taivasosuudestaan sydämessään iloitessaan saamastaan Jumalan armosta ja rakkaudesta.

Psalmin tekijä ajatteli tasapainoisesti elämästä. Vaikka hän iloitsi tulevasta taivasosuudestaan, hän ei jäänyt toimettomana odottelemaan kuolemaa. Hän koki sisäisesti Jumalan ravitsen hyvyydellään. ”Minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.” Ikääntyvä kuningas Daavid ylisti Jumalaa sisäisen elämän uudistumisesta, vaikka ikääntyminen toi mukanaan omia ongelmia.

”Anteeksiantava ja laupias on Herra, Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet.” Raamattuun on kirjoitettu, miten Daavid teki syntiä, mutta kääntyi katumuksessa Jumalan puoleen. Nyt hän pystyi iloitsemaan anteeksiantamuksen tuomasta sisäisestä rauhasta, levosta ja sydämen puhtaudesta. Näyttää siltä, että tämä anteesisaaminen tuo suurimman ilon, mikä myös saa aikaan suurimman Jumalan ylistämisen aiheen: ”Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme.”

Esimerkkinä on ollut raamatussa löytyvä psalmi 103, jossa on paljon sisältöä. Vielä siinä tuodaan esille ihmisen elämän rajallisuus, Jumalan armon ja sen vastaanottamisen tärkeys sekä laajemmin Jumalan ylistäminen. Huipentumana on vielä henkilökohtainen kehotus: ”Ylistä Herraa, minun sieluni!”

Tapio Valkama

MIHIN RYHMÄÄN KUULUMME?

Ihmisen luonteenpiirteitä on kautta aikojen määritelty erilaisilla tavoilla. On tehty useita ryhmityksiä, johon me enemmän tai vähemmän kuulumme. Toisaalta voimme käyttää monia muita asteikkoja määritellessämme toisiamme. Yksi määritelmä varsinkin tänä vuonna on se, että olemme suomalaisia. Asumme Suomessa, jonka tilanteesta, ongelmia unohtamatta, voimme tälläkin hetkellä olla Jumalalle kiitollisia.

Mihin viitekehykseen meidät itse kukin määritellään? Miten me itse oman asemamme näemme. Ihmisten suhtautuminen meihin on usein sen mukaista, miten me suhtaudumme heihin. Helposti näemme kielteisen arvostelun johtuvan arvioijan pätemättömyydestä. Toisten heijastama käytös on usein hyvä palaute omasta käyttäytymisestämme. Joidenkin arviointikyky ominaisuuksistaan on hyvin heikko. Omia virheitä ei tahdota millään nähdä tai saati sitten tunnustaa. Hyvä ei ole myöskään aliarvioida itseänsä. Jokaisen on hyvä muistaa olevansa tärkeä ja tätä kautta ymmärtää oman elämänsä arvo.

Yksi tärkeimmistä ihmisten luokitteluista on esitetty Jeesuksen vertauksessa kylväjästä. Tämän vertauksen Jeesus kertoi järvellä olevasta veneestä rannalla olevalle suurelle ihmisjoukolle. Kylväjämies lähti kylvämään. Kylväessään siemenet putosivat erilaisiin maaperiin ja sadot olivat erilaisia. Osa siemenistä putosi tien oheen, kun taas toiset kylvettiin kallioiselle maaperälle. Kylvöä tapahtui myös ohdakkeiden joukkoon, mutta onneksi osa jyvistä putosi myös hyvään maahan.

Kasvutuloksista näistä kustakin maaperästä Jeesus antoi mielenkiintoisen selityksen. Tien oheen pudonneet jyvät joutuivat lintujen syötäväksi. Kallion päällä oleva maaperä antoi pian oraskasvua, koska maata ei ollut syvälti. Aurinko nousi ja sen tuottama helle kuivatti nämä oraat, koska niillä ei ollut juurta. Ohdakkeiden joukossa oraat puolestaan tukehtuivat ohdakkeiden kasvuun. Hyvään maahan pudonneet jyvät antoivat runsaan sadon.

Jeesus opetti vertauksella oikeata suhtautumista Häneen. Samalla meille opetettiin, miten meidän tulee suhtautua sanomaan, jossa Jeesuksesta julistetaan. Raamatun sanoman mukaisesti tämä jaottelee meitä ihmisiä nykyäänkin.

Tien oheen kylvetty kuvaa tilannetta, jossa ihminen ei laisinkaan ymmärrä Jeesus-asioita. Paholainen sieppaa nopeasti sen mitä sydämeen on kylvetty. Kallioisen paikan kylvö kuvaa ihmistä, joka iloiten ottaa vastaan sanoman. Riemuitsee siitä, mutta ei kauaakaan, kun kaikki unohtuu vähäisen vastustuksen tullessa. Tässä sanomalla ei ollut syvempää vaikutusta.

Ohdakkeet tukehduttivat oraat. Samoin Jeesuksen mukaan on asioita, jotka voivat tukehduttaa hengellisen kasvun. Esimerkkeinä hän kuvaa maailman huolet ja rikkauden viettelyksen.

Kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen. Nämä ihmiset tuottavat hengellistä satoa enemmän tai vähemmän. Jeesus haluaisi meidän jokaisen olevan hyvän maaperän kaltaisia eli ottaisimme Hänet elämäämme.

Tapio Valkama


Alkuun